27 oktober 2015

115,82

Een berekening

Over wat je verdient als je boeken uitgeleend worden

Ik dacht: ik vertel eens wat je als schrijver eigenlijk verdient als je boeken worden geleend bij de bibliotheek.
Die zogenaamde ‘leenrechtvergoeding’ komt van de Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira), die het geld uitkeert in het laatste kwartaal van het jaar. De periode waarover ze uitkeren, is 1 juli t/m 30 juni.

Ik heb twee romans geschreven: Een uur en achttien minuten (2011) en De eerste maandag van de maand (2014). Tussen 1 juli 2014 en 30 juni 2015 werd mijn eerste boek 713 keer bij een bibliotheek geleend. Mijn tweede boek een stuk minder: 341 keer.

Ik heb er niet echt een verklaring voor waarom mijn debuut het zoveel beter doet, behalve dat het ook beter verkocht werd en naar mijn idee veel gelezen wordt op middelbare scholen, voor de leeslijst of voor een andere opdracht bij Nederlands. Het boek wordt nu zelfs méér uitgeleend dan voorgaande jaren.
Hoeveel geld het is? Daar is een formule voor:

Aandeel in % x aantal uitleningen x boekprijs x puntwaarde = bruto bedrag.

Mijn aandeel is 100 procent, want ik heb de boeken in mijn eentje geschreven. De boekprijs is wat het boek in de winkel kost, en de puntwaarde is een coëfficiënt die (onder meer) weerspiegelt hoeveel er in totaal werd geleend in bibliotheken. De puntwaarde is dit jaar 0,0066133: lager dan voorgaande jaren, omdat er minder boeken werden uitgeleend.

Voor Een uur en achttien minuten geldt dus: 100% van 713 x 18,50 x 0,0066133 = 89,04 euro. En aan De eerste maandag van de maand verdiende ik 100% van 341 x 18,95 x 0,0066133 = 42,73 euro. Totaal: 131,77 euro.

Bruto. Daar gaat het een en ander vanaf, waardoor ik 115,82 euro overhoud.

Dit alles schrijf ik op gewoonweg omdat ik me bedacht dat het interessant kon zijn. Ik heb er geen scherpe mening over; het is er, en het is een extraatje. Ik ben niet als een muzikant die vindt dat Spotify te weinig oplevert. Voordat ik boeken uitbracht, had ik er zelfs nog nooit bij stilgestaan dat een schrijver iets krijgt voor elke keer dat zijn boek wordt geleend.

Maar ik krijg dus 12 cent voor elke keer dat iemand mijn boek leent. En op een gemiddelde dag tussen juli 2014 en juni 2015 leenden twee mensen mijn debuut en één iemand de opvolger. Best cool.